Ghi Danh ngay hôm nay vào Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc

Ngày 20 tháng 9 năm 2022

West Linn, OR – Cuộc Tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 chỉ còn vài tuần nữa. Hôm nay, ngày 20 tháng 9 là Ngày Ghi Danh Cử tri Toàn Quốc, một ngày lễ kỷ niệm của nền dân chủ và sự gắn kết công dân phi đảng phái. Hôm nay là thời điểm tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn, gia đình và bạn bè của bạn đã ghi danh bầu cử  tại địa chỉ hiện tại của bạn. 

Kiểm tra việc ghi danh cử tri, cập nhật địa chỉ của bạn, hoặc ghi danh bầu cử lần đầu tiên sẽ đơn giản và nhanh chóng nếu được thực hiện trực tuyến tại trang mạng của Bộ Trưởng Ngoại Giao Oregon oregonvotes.gov.

Catherine McMullen, ứng cử viên Thư ký Quận Clackamas và Quản Trị Viên Bầu Cử được chứng nhận, khuyến khích mọi người dành ra 5 phút hôm nay và tập trung đầu tư vào nền dân chủ của họ bằng cách xác nhận rằng họ đã ghi danh bầu cử. “Để dân chủ phát huy tác dụng, công dân phải tham gia và sử dụng tiếng nói của mình thông qua biểu quyết. Khi tôi là thư ký, tôi sẽ tiếp tục ưu tiên việc tiếp cận và giáo dục cử tri để các cư dân đủ điều kiện của Quận Clackamas có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo địa phương và lãnh đạo quốc gia của họ thông qua quy trình bầu cử của chúng tôi. ”

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chiến dịch của Catherine tại: ClackamasVoice.org.