Bỏ Phiếu Cuối Tuần này. Bầu Cử qua Lá Phiếu!

Ngày 4 tháng 11, 2022

Bỏ Phiếu Cuối Tuần này. Bầu Cử qua Lá Phiếu!

West Linn, OR. – Ngày Bầu Cử là Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022. Các cử tri được khuyến khích bỏ phiếu vào cuối tuần này và bỏ phiếu bầu của họ trong một hộp thư USPS màu xanh lam hoặc tại một Hộp Bỏ Phiếu Chính Thức. Điều đặc biệt quan trọng là cử tri đánh dấu và xem các cuộc đua trên toàn bộ lá phiếu của họ là những chức vị cho Lục Sự Quận Clackamas và các ủy viên, Thị Trưởng Thành Phố và các ủy viên hội đồng là do cử tri quyết định. 

Cư dân Quận Clackamas, quan chức bầu cử giàu kinh nghiệm và ứng cử viên Lục Sự Quận, Catherine McMullen đã đưa ra tuyên bố sau đây, 

“Một số chức vị được ứng cử có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống hàng ngày của cử tri sẽ được tìm thấy ở phần sâu hơn trong lá phiếu của bạn. Nhiều cử tri quên bỏ phiếu trong toàn bộ lá phiếu hoặc cảm thấy không sẵn sàng để bỏ phiếu cho các cuộc đua địa phương, nhưng những cuộc đua này xác định ai sẽ quyết định các loại thuế, chính sách nhà ở, cung cấp dịch vụ hôn nhân và tiến hành bầu cử của Quận Clackamas để nêu ra các ảnh hưởng mà các văn phòng này tạo ra đối với cử tri và cộng đồng của chúng ta.

Tôi kêu gọi bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt cho Lục Sự Quận để chúng ta có thể có cuộc bầu cử kịp thời, minh bạch và đáng tin cậy mà tất cả công dân Quận Clackamas đều xứng đáng có được.”

Bạn có thể tìm thấy danh sách các Địa điểm Bỏ Phiếu Chính Thức ở Quận Clackamas tại đây. Để tìm hiểu thêm về chiến dịch của Catherine McMullen cho Lục Sự Quận, hãy truy cập ClackamasVoice.org